ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 282 คน