ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ/เงินเพิ่ม
  รายละเอียด : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ และอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งแบบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน