ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564
  รายละเอียด : การจัดเก็บภาษีป้าย ทุกกระบวนการและขั้นตอนยังคงเหมือนเดิม คือ
🚨(1). ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้า โดยใช้แบบ ภป.1
🚨(2). เจ้าหน้าที่ออกใบรับแสดงรายการป้าย (ภป.2)
🚨(3) ผู้ชำระภาษีรับการแจ้งประเมินจากเจ้าพนักงานประเมิน โดยจะได้รับแบบ ภป. 3 ( สำเนาใบแจ้งประเมินไว้คู่กับ ภป.1)เพื่อรอตรวจสอบด้วยว่าใครรับไป
🙏*** หากพึงพอใจจ่ายเลยก็ได้ หรือจะตั้งเบิกจ่าย โดยไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน***🙏
🚨(4). ผู้ชำระภาษีติดต่อชำระเงินค่าภาษีป้าย จะได้รับใบเสร็จ ภป. 7
🚨(5). ลงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
ที่เปลี่ยนแปลงคืออัตราภาษีป้ายเท่านั้น เน้นย้ำเรื่องการปัดเศษ ที่ไหนคำนวณโดยไม่ปัดเศษ พี่ เสือ แก ชอบดีนักเหละ
👨‍⚖️👨‍⚖️การคำนวณ 👨‍⚖️👨‍⚖️
กว้าง X ยาว ÷ 500 ❗ ก่อน X อัตราภาษีป้ายดูเศษของป้ายก่อน ขอเน้นย้ำ อย่าคิดว่าแน่ อย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้ เดียวนี้ประชาชนฉลาดกว่าเจ้าหน้าที่บางราย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน