ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปีถ้ดไป
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน