ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เ งิ น เ พิ่ ม แ ล ะ ค่ า ป รั บ
19
05 ต.ค. 2563
2 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ/เงินเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 ก.ย. 2563
3 แจ้งข่าวสารเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
27
28 ส.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ส.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 ก.ค. 2563
7 กรณียกเว้นและลดภาษี 90% เหลือจ่ายเพียง 10%
28
21 ก.ค. 2563
8 เริ่มจัดเก็บและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในสิงหาคม 2563
26
21 ก.ค. 2563
9 ภาษีป้ายอัตราใหม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ก.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26