ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 เม.ย. 2565
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 เม.ย. 2565
3 สถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 เม.ย. 2565
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 เม.ย. 2565
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 เม.ย. 2565
6 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 มี.ค. 2565
7 ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 มี.ค. 2565
8 นโยบาย No Gift Policy ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 ม.ค. 2565
9 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ม.ค. 2565
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31