ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
218
14 มิ.ย. 2561
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 มิ.ย. 2561
93 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
386
30 มี.ค. 2561
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
299
27 มี.ค. 2561
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
272
13 มี.ค. 2561
96 ประกาศรายละเอียดกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การเข้าห้องสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
13 มี.ค. 2561
97 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ พ.ศ.2561และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
207
20 ก.พ. 2561
98 ประชาสัมพันธ์ตารางการออกเบบให้บริการรับชำระภาษีฯ เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
12 ก.พ. 2561
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 ก.พ. 2561
100 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นบพิตำ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
266
07 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32