ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
26 พ.ค. 2560
92 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
05 พ.ค. 2560
93 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ตามหลักการ 3Rs อบต.นบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
31 มี.ค. 2560
94 การจัดการขยะในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
31 มี.ค. 2560
95 ประชาสัมพันธ์ "รวมพลัง ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน" ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
20 มี.ค. 2560
96 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
16 ก.พ. 2560
97 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
145
09 ก.พ. 2560
98 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
143
06 ก.พ. 2560
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
141
02 ก.พ. 2560
100 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
149
23 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29