ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 ธ.ค. 2559
102 ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 ธ.ค. 2559
103 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
21 ธ.ค. 2559
104 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
15 ธ.ค. 2559
105 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
08 ธ.ค. 2559
106 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 พ.ย. 2559
107 ขั้นตอนและกระบวนงานในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 พ.ย. 2559
108 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
11 พ.ย. 2559
109 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
08 พ.ย. 2559
110 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
150
08 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29