ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 มิ.ย. 2559
122 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2559
145
23 มิ.ย. 2559
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 มิ.ย. 2559
124 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
20 มิ.ย. 2559
125 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อม การลดขยะ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
16 มิ.ย. 2559
126 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 มิ.ย. 2559
127 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการขยะ ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
20 พ.ค. 2559
128 ประชาสัมพันธ์การลดและการคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 พ.ค. 2559
129 ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 เม.ย. 2559
130 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
10 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29