ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
06 ก.พ. 2559
132 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
27 ม.ค. 2559
133 รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
01 ธ.ค. 2558
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
20 พ.ย. 2558
135 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
11 พ.ย. 2558
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
02 พ.ย. 2558
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
09 ต.ค. 2558
138 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
09 ต.ค. 2558
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ต.ค. 2558
140 แผนเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29