ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
09 ก.ย. 2558
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
04 ก.ย. 2558
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 ส.ค. 2558
144 คู่มือสำหรับประชาชน อบต.นบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
21 ก.ค. 2558
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
09 ก.ค. 2558
146 มองหางาน ของกรมการจัดหางาน
210
07 ก.ค. 2558
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
04 มิ.ย. 2558
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 พ.ค. 2558
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
03 เม.ย. 2558
150 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
211
18 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29