ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 มี.ค. 2558
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
03 ก.พ. 2558
153 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
21 ม.ค. 2558
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 ม.ค. 2558
155 รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
25 ธ.ค. 2557
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
18 ธ.ค. 2557
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
15 ธ.ค. 2557
158 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
10 ธ.ค. 2557
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ธ.ค. 2557
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
15 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29