ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
10 พ.ย. 2557
162 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
22 ต.ค. 2557
163 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด1 และ ผด2 ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
07 ต.ค. 2557
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
02 ต.ค. 2557
165 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ต.ค. 2557
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 ก.ย. 2557
167 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
18 ส.ค. 2557
168 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
05 ส.ค. 2557
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ก.ค. 2557
170 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
06 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29