ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 แผ่นผับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 มิ.ย. 2557
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 มิ.ย. 2557
173 อบต.นบพิตำ ให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI
234
25 พ.ค. 2557
174 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
21 พ.ค. 2557
175 ประชาสัมพันธ์แผ่นผับโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
10 พ.ค. 2557
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 พ.ค. 2557
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 เม.ย. 2557
178 การเปลี่ยนแปลงวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
07 มี.ค. 2557
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
04 มี.ค. 2557
180 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
169
25 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29