ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
26 ม.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ต.ค. 2563
13 เ งิ น เ พิ่ ม แ ล ะ ค่ า ป รั บ
155
05 ต.ค. 2563
14 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
50
15 ก.ย. 2563
15 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
52
08 ก.ย. 2563
16 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ/เงินเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
174
02 ก.ย. 2563
17 แจ้งข่าวสารเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
191
28 ส.ค. 2563
18 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
14 ส.ค. 2563
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 ส.ค. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563
51
30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29