ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ส่วนที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
27 ธ.ค. 2556
192 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
26 ธ.ค. 2556
193 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
19 ธ.ค. 2556
194 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
185
31 ต.ค. 2556
195 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
24 ต.ค. 2556
196 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 เดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
30 ก.ย. 2556
197 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
27 ก.ย. 2556
198 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
13 ก.ย. 2556
199 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
30 ส.ค. 2556
200 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
15 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29