ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
08 ส.ค. 2556
202 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
25 ก.ค. 2556
203 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
28 มิ.ย. 2556
204 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
24 มิ.ย. 2556
205 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
14 มิ.ย. 2556
206 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
10 มิ.ย. 2556
207 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
28 พ.ค. 2556
208 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
362
20 เม.ย. 2556
209 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
08 มี.ค. 2556
210 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
04 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29