ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
04 มิ.ย. 2557
202 อบต.นบพิตำ ให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI
313
25 พ.ค. 2557
203 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
21 พ.ค. 2557
204 ประชาสัมพันธ์แผ่นผับโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
10 พ.ค. 2557
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
02 พ.ค. 2557
206 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
03 เม.ย. 2557
207 การเปลี่ยนแปลงวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ ดาวน์โหลดเอกสาร
356
07 มี.ค. 2557
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
04 มี.ค. 2557
209 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
256
25 ก.พ. 2557
210 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
20 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32