ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
07 ก.พ. 2557
212 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
27 ม.ค. 2557
213 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 ม.ค. 2557
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
08 ม.ค. 2557
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
08 ม.ค. 2557
216 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
05 ม.ค. 2557
217 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
03 ม.ค. 2557
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
02 ม.ค. 2557
219 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
355
27 ธ.ค. 2556
220 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ส่วนที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
27 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32