ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ พ.ศ. 2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
243
22 ก.พ. 2556
212 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
15 ก.พ. 2556
213 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 ก.พ. 2556
214 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
22 ม.ค. 2556
215 ลดขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
185
10 ม.ค. 2556
216 ลดขั้นตอนการให้บริการอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร
196
10 ม.ค. 2556
217 ลดขั้นตอนการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
181
10 ม.ค. 2556
218 ลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
204
10 ม.ค. 2556
219 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ ครั้งแรก วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
03 ธ.ค. 2555
220 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29