ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
30 พ.ย. 2555
222 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
187
24 พ.ย. 2555
223 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
397
01 ต.ค. 2555
224 ประกาศการจัดทำประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
473
12 ก.ย. 2555
225 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
12 ก.ย. 2555
226 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
455
07 ก.ย. 2555
227 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 วีนศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
01 ก.ย. 2555
228 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
31 ส.ค. 2555
229 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
365
27 ส.ค. 2555
230 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
16 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29