ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
10 ส.ค. 2555
232 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
10 ส.ค. 2555
233 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
345
08 ส.ค. 2555
234 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
27 ก.ค. 2555
235 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
26 ก.ค. 2555
236 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
25 มิ.ย. 2555
237 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
18 มิ.ย. 2555
238 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
11 มิ.ย. 2555
239 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
01 มี.ค. 2555
240 รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
398
01 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29