ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
298
28 ก.พ. 2555
242 การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
21 ก.พ. 2555
243 รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นิติกร
604
07 ก.พ. 2555
244 รายงานผลการปฎิบัติงานของนายก อบต.นบพิตำ ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
11 ม.ค. 2555
245 การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2554 ระบบ e-plan (การติดตามประเมินผล) ดาวน์โหลดเอกสาร
724
09 ม.ค. 2555
246 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
09 ม.ค. 2555
247 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
401
09 ม.ค. 2555
248 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
06 ม.ค. 2555
249 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
390
06 ม.ค. 2555
250 การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
23 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29