ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
15 ก.พ. 2556
242 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
08 ก.พ. 2556
243 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
22 ม.ค. 2556
244 ลดขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
271
10 ม.ค. 2556
245 ลดขั้นตอนการให้บริการอินเตอร์เน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร
282
10 ม.ค. 2556
246 ลดขั้นตอนการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
259
10 ม.ค. 2556
247 ลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
285
10 ม.ค. 2556
248 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ ครั้งแรก วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
03 ธ.ค. 2555
249 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
278
30 พ.ย. 2555
250 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
268
30 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32