ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
10 ส.ค. 2555
262 จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
429
08 ส.ค. 2555
263 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
27 ก.ค. 2555
264 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
26 ก.ค. 2555
265 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.นบพิตำ สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
25 มิ.ย. 2555
266 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
18 มิ.ย. 2555
267 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
11 มิ.ย. 2555
268 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
01 มี.ค. 2555
269 รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
479
01 มี.ค. 2555
270 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
381
28 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32