ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
556
08 ก.ย. 2554
262 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
23 ส.ค. 2554
263 รับโอน (ย้าย)เจ้าพนักงานธุการ
636
22 ส.ค. 2554
264 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
626
20 ก.ค. 2554
265 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อบต.นบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
597
11 ก.ค. 2554
266 การรายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
30 มิ.ย. 2554
267 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
24 มิ.ย. 2554
268 ภาพกิจกรรมอบต.นบพิตำเกมส์ 54
863
23 มิ.ย. 2554
269 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
617
22 มิ.ย. 2554
270 ประกาศการประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
21 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29