ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
21 ก.พ. 2555
272 รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นิติกร
683
07 ก.พ. 2555
273 รายงานผลการปฎิบัติงานของนายก อบต.นบพิตำ ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
11 ม.ค. 2555
274 การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2554 ระบบ e-plan (การติดตามประเมินผล) ดาวน์โหลดเอกสาร
806
09 ม.ค. 2555
275 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
09 ม.ค. 2555
276 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
09 ม.ค. 2555
277 ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
06 ม.ค. 2555
278 กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
477
06 ม.ค. 2555
279 การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
23 ธ.ค. 2554
280 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
475
23 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32