ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
10 มิ.ย. 2554
272 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
755
22 มี.ค. 2554
273 ประกาศผลสอบข้อเขียน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1167
14 มี.ค. 2554
274 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
28 ก.พ. 2554
275 โครงการส่งเสริม ดาวน์โหลดเอกสาร
798
25 ก.พ. 2554
276 ประกาศการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
638
21 ก.พ. 2554
277 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
647
24 ม.ค. 2554
278 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
718
24 ม.ค. 2554
279 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
471
10 ม.ค. 2554
280 การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
08 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29