ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 2 ประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
15 มิ.ย. 2553
282 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นบพิตำ ปี 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
03 มี.ค. 2553
283 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
06 ม.ค. 2553
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
06 พ.ย. 543
285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 พ.ย. 543
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29