ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
677
23 ส.ค. 2554
292 รับโอน (ย้าย)เจ้าพนักงานธุการ
711
22 ส.ค. 2554
293 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
706
20 ก.ค. 2554
294 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อบต.นบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
671
11 ก.ค. 2554
295 การรายงานผลดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
30 มิ.ย. 2554
296 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
24 มิ.ย. 2554
297 ภาพกิจกรรมอบต.นบพิตำเกมส์ 54
957
23 มิ.ย. 2554
298 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
691
22 มิ.ย. 2554
299 ประกาศการประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
21 มิ.ย. 2554
300 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
10 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32