ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 เม.ย. 2563
32 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 เม.ย. 2563
33 ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
126
17 มี.ค. 2563
34 การประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
12 มี.ค. 2563
35 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 มี.ค. 2563
36 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3RS ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 มี.ค. 2563
37 ฐานข้อมูลตลาดในตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 มี.ค. 2563
38 การขยายเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 ก.พ. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปีถ้ดไป
47
15 ก.พ. 2563
40 แผนผังการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำอุปโภค - บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
95
08 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29