ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 เ งิ น เ พิ่ ม แ ล ะ ค่ า ป รั บ
233
05 ต.ค. 2563
42 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
122
15 ก.ย. 2563
43 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
124
08 ก.ย. 2563
44 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ก.ย. 2563
45 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง โดยไม่คิดค่าปรับ/เงินเพิ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
256
02 ก.ย. 2563
46 แจ้งข่าวสารเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
269
28 ส.ค. 2563
47 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
14 ส.ค. 2563
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ส.ค. 2563
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563
126
30 ก.ค. 2563
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
274
24 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32