ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3 RS อบต.นบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
08 ก.พ. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
47
07 ก.พ. 2563
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปีถ้ดไป
48
27 ม.ค. 2563
44 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
21 พ.ย. 2562
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง การให้บริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 ต.ค. 2562
46 โอนย้ายนักวิชาการพัสดุและเจ้าพนักงานพัสดุ
314
03 ก.ค. 2562
47 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
212
04 ก.พ. 2562
48 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
182
14 ธ.ค. 2561
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
07 ธ.ค. 2561
50 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
23 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29