ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 พ.ย. 2561
52 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ต.ค. 2561
53 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
154
28 ก.ย. 2561
54 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
150
13 ก.ย. 2561
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
07 ก.ย. 2561
56 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
136
27 ส.ค. 2561
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
23 ส.ค. 2561
58 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
09 ส.ค. 2561
59 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
24 ก.ค. 2561
60 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
135
17 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29