ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 กรณียกเว้นและลดภาษี 90% เหลือจ่ายเพียง 10%
213
21 ก.ค. 2563
52 เริ่มจัดเก็บและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในสิงหาคม 2563
203
21 ก.ค. 2563
53 ภาษีป้ายอัตราใหม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
21 ก.ค. 2563
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
26 มิ.ย. 2563
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2563
125
15 มิ.ย. 2563
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
10 มิ.ย. 2563
57 ฐานข้อมูลตลาด อบต.นบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
09 มิ.ย. 2563
58 โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
29 พ.ค. 2563
59 คู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 พ.ค. 2563
60 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32