ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
13 เม.ย. 2563
62 ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
208
17 มี.ค. 2563
63 การประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 มี.ค. 2563
64 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
12 มี.ค. 2563
65 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3RS ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 มี.ค. 2563
66 ฐานข้อมูลตลาดในตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 มี.ค. 2563
67 การขยายเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
184
15 ก.พ. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปีถ้ดไป
125
15 ก.พ. 2563
69 แผนผังการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้ำอุปโภค - บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
176
08 ก.พ. 2563
70 ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3 RS อบต.นบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
08 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32