ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
20 มิ.ย. 2561
62 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
132
14 มิ.ย. 2561
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
07 มิ.ย. 2561
64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
300
30 มี.ค. 2561
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
27 มี.ค. 2561
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
13 มี.ค. 2561
67 ประกาศรายละเอียดกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การเข้าห้องสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
13 มี.ค. 2561
68 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ พ.ศ.2561และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
132
20 ก.พ. 2561
69 ประชาสัมพันธ์ตารางการออกเบบให้บริการรับชำระภาษีฯ เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
12 ก.พ. 2561
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29