ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
123
07 ก.พ. 2563
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปีถ้ดไป
124
27 ม.ค. 2563
73 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
21 พ.ย. 2562
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง การให้บริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
120
26 ต.ค. 2562
75 โอนย้ายนักวิชาการพัสดุและเจ้าพนักงานพัสดุ
392
03 ก.ค. 2562
76 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
295
04 ก.พ. 2562
77 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
256
14 ธ.ค. 2561
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
07 ธ.ค. 2561
79 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
23 พ.ย. 2561
80 ประชาสัมพันธ์นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
261
01 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32