ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นบพิตำ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 ก.พ. 2561
72 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
25 ม.ค. 2561
73 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
25 ม.ค. 2561
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
19 ม.ค. 2561
75 ประกาศรายละเอียดกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การเข้าห้องสอบ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
10 ม.ค. 2561
76 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
141
15 ธ.ค. 2560
77 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ธ.ค. 2560
78 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
28 พ.ย. 2560
79 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 พ.ย. 2560
80 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.นบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
11 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29