ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
204
14 มิ.ย. 2561
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
07 มิ.ย. 2561
83 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
373
30 มี.ค. 2561
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
288
27 มี.ค. 2561
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
262
13 มี.ค. 2561
86 ประกาศรายละเอียดกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การเข้าห้องสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
13 มี.ค. 2561
87 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ พ.ศ.2561และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
198
20 ก.พ. 2561
88 ประชาสัมพันธ์ตารางการออกเบบให้บริการรับชำระภาษีฯ เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
12 ก.พ. 2561
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 ก.พ. 2561
90 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.นบพิตำ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
256
07 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31